Garanten i trycksaker och reklam

Garanten i trycksaker och reklam behandlas olika beroende på om det är koncernen eller ett produktvarumärke som är avsändare. Här nedan kan du läsa vad som gäller vid kommunikationsinsatser för olika avsändare. Du kommer hitta formatregler och kan ladda ned olika varianter av Garanten, beroende på hur du ska använda den.

  • Livsmedelsinriktad B2C-kommunikation med koncernen som avsändare.
  • B2B-kommunikation (ej livsmedel) med koncernen eller ett bolag som avsändare.
  • B2C och B2B kommunikation med produktvarumärket som avsändare.
  • Maxi-Garanten.Standardutformning av Garanten. Används vid livsmedelsinriktad koncern- och bolagskommunikation.

Livsmedelsinriktad B2C-kommunikation med koncernen som avsändare

Garanten här intill är den version som används när koncernen gör övergripande kommunikation för konceptet ”Bra mat”. Syftet är att förstärka igenkänningen samt skapa korsbefruktning mellan Lantmännen och produktvarumärkena inom livsmedelskategorin.

I relevanta fall kan även bolag inom livsmedelsområdet använda denna version av Garanten som ersättare för koncernlogotypen i annonser, på framsidan av foldrar och liknande.

För att inte ”dubbelmärka” enheten ersätter Garanten koncernlogotypen och placeras därmed på samma plats. Grundregeln för storleken är 1/3 av enhetens bredd.


Tillsammans med flera produktvarumärken

Vid trade-marketing, butiksannonsering och uppskyltning förekommer garanten tillsammans med flera produktvarumärken. Vi strävar efter att gruppera logotyperna tillsammans med garanten som en gemensam avsändare. I relevanta fall kan även bolag inom livsmedelsområdet använda denna version som ersättare för sin bolagslogotyp i annonser, på framsidan av foldrar och liknande.

 
När ett produktvarumärke är avsändaren har Garanten alltid en fast plats till vänster i enheten.

B2C och B2B kommunikation med produktvarumärket som avsändare

För produktvarumärken kategoriserade som livsmedel används budskapet ”Bra mat från Lantmännen” i marknadskommunikationen. För att skapa igenkänning har Garanten en fast placering nere till vänster i produktvarumärkenas kommunikation.

Grundregeln för storleken är minst ¼ av enhetens bredd.


Kommunikation (ej livsmedel) med ett produktvarumärke som avsändare, B2B/B2C

I kommunikationskoncept för non-food arbetar vi med samma varumärkesstrategi (Lantmännen som en garant bakom våra produkter) och använder samma grafiska lösning förutom textlösningen "Bra mat", med individuella anpassningar utifrån respektive varumärkesplattform. 

För mer information kontakta identity@lantmannen.com

Se exempel här på hantering av Garanten på foderprodukter för häst, riktat mot b2b/b2c.