Digitala kanaler - Webbsidor för produktvarumärken

Garanten på webbsidor för produktvarumärken

Garanten ska användas på alla hemsidor för våra produktvarumärken inom livsmedel B2C och för varumärken som omfattas av Garanten på ett tydligt sätt. Det gäller både Food och Non-food och tydliggör vem som står bakom varumärket.
Garanten är utformad för att vara responsiv och fungera bra i mobilläge.

Av samma utrymmesskäl som på förpackningar används en kort-version av Garanten för webbsidor.

Desktop-läge.

 Mobilt läge, top och vid sidfot.Garanten i banners (webbannonser) bör utformas på samma sätt som i printannonser – välj därför i första hand ett annonsformat.

Ladda ner Garanten här

Garanten i banners 

Banner för produktvarumärke följer samma regler som övrig kommunikation. Formaten är ofta små vilket ställer krav att utformningen hanteras så att Garanten blir tydlig och läsbar, vilket ofta innebär andra storlekar än Garantens riktlinjer.