Garanten är ett genomgripande grafiskt element i vår marknadskommunikation, och ska finnas med på alla konsumentförpackningar samt all kommunikation som bygger på konceptet ”Bra Mat”. Den används även i anpassad form för ”non-food”. Garantens detaljutformning och budskap varierar beroende på bärare och avsändare, och för att fylla sitt strategiska syfte ska den planeras in så tidigt som möjligt i designprocessen.


För frågor om utformning, placering, anpassning etc., ta kontakt med identity@lantmannen.com