Garanten är ett genomgripande grafiskt element i vår marknadskommunikation. Garanten ska finnas med på alla konsumentförpackningar och all kommunikation som bygger på konceptet ”Bra Mat” och de produkter som vänder sig till konsumenter, men i anpassad form används den även i flera fall för ”non-food”.

Garantens detaljutformning och budskap varierar beroende på bärare och avsändare.  För att Garanten ska göra sitt strategiska jobb ska den planeras in i all design från början och får inte bara läggas dit som ett extra designelement.


För frågor om utformning, placering, anpassning etc., ta kontakt med identity@lantmannen.com