Printannons

För att skapa en återkommande enhetlighet i våra annonser utgår vi från samma struktur och tonalitet.

  • För specifika varumärkes-logos hänvisar vi till bildbanken eller respektive Brand Manager.
  • Rollen/tjänsten ska skrivas Titel, Plats (ex: Brand Manager, Stockholm)
  • Den första paragrafen ska på ett inspirerande sätt beskriva rollen tjänstens utformning, ansvar och kvalifikationskrav. Fokusera på vad kandidaten får ut utav tjänsten.
  • Den andra paragrafen beskriver divisionen. Du hittar inspiration i de fyra hörnpelarna och i manifestet.
  • Slutligen en länk till Lantmannen.com/karriar

En printannons går att likna vid en längre ”teaser” och mer information ska göras tillgänglig i fullängdsannonsen på lantmannen.com/karriar. Se ordgränserna här intill.

Exempel  1 - Kort

Exempel 2 - Medel

Exempel 3 - Puff

Anpassa textmängderna

En printannons går att likna vid en längre ”teaser” och mer information ska göras tillgänglig i en digital annons på lantmannen.com/karriar. Se ordgränserna här intill.

Läs mer om digitala annonser här

Annonstyp

Ordgräns

¼ sida

< 220 ord

½ sida

< 350 ord

Rinkannons

< 30 ord