Profilprodukter

Profilprodukter och profilkläder är ett av flera verktyg i vår varumärkeskommunikation . Profilprodukterna ska spegla Lantmännens verksamhet och vårt fokus på hållbar utveckling. 

Utgångspunkten för basmaterialet är produkter där materialval och en enkelhet i utsmyckning ger uttrycker vår miljömedvetenhet. Trycket på profilprodukterna ska vara logotyp i enfärg eller flerfärg alternativt Grodden i enfärg eller flerfärg.

Ett viktigt inslag i Lantmännens visuella identitet är den spirande grönskan, känslan av mångfald i det gröna. Välj gärna produkter som går att tillverka i olika gröna färger.


Shopen är öppen för alla.
Ingång för lantbrukare, kunder & konsumenter
Ingång för Lantmännen-anställda