Inspirationsexempel

Här visar vi olika designexempel som du kan inspireras av. Det går att kombinera våra grafiska verkyg på olika sätt för att uppnå samma resultat; ett mer innovativt och framtidsorienterat företag. 

Reklamfilm

I film är budskapet i fokus.

Typografi och avsändare är de främsta grafiska elementen som används. 

Piktogram stödjer historien och animeringar gör den intressant.

YouTube preview

Webbplatser - banners

Banners på websidor är en utmaning, både till format och kanal. Här försöker vi nå en snabb igenkänning i hög konkurrens och stort brus.

Bildmaterial är svårt att hitta för alla format, men fungerar bra när det lyckas. För att sticka ut kan vi jobba med en ren typografisk lösning. 

Bakgrundsfärg primärt sandfärg med en variation av grön ton fungerar bra som enklare alternativ. Som variation i innehållet kan piktogram användas.

Som ett enklare alternativ kan sandfärg användas som bakgrund.


Skärmvägg & roll-ups

Logotyp, utfallande bilder och karaktäristisk typografi skapar en tydlig avsändare.


Utveckla flöden och grafiska lösningar

Med grund i vårt formspråk för informationsgrafik kan nya lösningar som flöden, processer etc. utvecklas. Tillsammans med våra piktogram ger det en bra lösning att visualisera fakta och information.


Vykort - fokusera budskapet

På denna inbjudan är framsidan sparsamt formgiven med en målgruppsanpassad bild och en tydlig "call to action"-rubrik. Baksidan är informativ med tydliga textuppställningar där plats och datum framgår tydligt.


Utbuds- kommunikation

I en utbudsannons gäller det att balansera det grafiska formatet med behovet av att kommunicera många erbjudanden och priser. Här visas exempel på hur layout kan varieras och de olika fälten utnyttjas på olika sätt.

Design och layoutlösning ska skapa igenkänning till Lantmännen i kommunikationen.

Tusental skrivs med punkt, exempelvis 10.500 kr.

Sandfärgen används för att gruppera och samla text i annonsen och accentuera den gröna färgen i flerfärgad rubrik.

Fälten används för att variera innehållet, med färg, foto eller grafik.

Avgränsande linjer skapar stabilitet i textfältet och används återkommande i våra enheter. Läs mer om dess utformning under Designelement.

Enhetlighet i hanterinig av typografi och storlek skapar stabilitet och tydlighet. Bakgrundsbilder väljs som inte konkurrerar med artiklar om intresset.

Bakgrundsfärg kan användas för att skilja ut en vara.
Med en enhetlig hantering av det runda formatet vad gäller färg och placering skapas tydlighet på sidorna.

Del av sida bryts av med foto i ett fält.

Variation i bakgrundsfärgerna kan användas för att skapa en variation eller för att utmärka någon produkt. Här har ton av grön färg används.
En fast placering av text + pris ger stabilitet åt sidan.


Dragspelsfolder


Gridsystem - ett layoutverktyg

En så kallad ”grid” är ett verktyg för att skapa konsekvent och balanserad layout. Den består av ett antal stödlinjer (horisontella och/eller vertikala) och fungerar som en mall där man placerar text, bild och andra objekt vid rutnätets linjer.
Basen utgörs av vertikala linjer som skapar ett antal spalter och mellanrum.
Exemplet till höger visar hur textspalter kan göras bredare eller smalare och variera en layout. Det fasta mellanrummet ger konsekvens och skapar lugn.

Det horisontella baslinjerastret är baserat på brödtypografins kägelmått. Text och rubriker kan placeras vid både övre och undre stödlinje och kan utgå från versalhöjd eller baslinje.

Rätt använt gör gridsystemet det lätt att hitta en “röd tråd” i layouten. Inte bara i en trycksak, utan mellan flera enheter. 

På Nedladdning & bildbank  kan du ladda ner en grid
för A4-format (Adobe InDesign).

Gridsystem - exempel

Här visas exempel på ett siduppslag där gridsystemet är synligt respektive dolt.