Inspirationsexempel

Här visar vi olika designexempel som du kan inspireras av. Det går att kombinera våra grafiska verkyg på olika sätt för att uppnå samma resultat; ett mer innovativt och framtidsorienterat företag. 

Publikationer - generella tips

 • Använd gärna stora utfallande bilder. Balansera med vitt eller ljusare partier.
 • Arbeta med hela den gröna paletten, utgå från huvudfärgen.
 • Rubriker bör vara stora och tvåfärgade.
 • Piktogram lämpar sig bra som vinjettillustrationer och kan illustrera ämnet i en text.
 • Utnyttja transparens i objekt för en “lager på lager”-effekt.

  

 

 

Publikationer - spaltbredd

 • Varierad spaltbredd ger liv och dynamik.
 • En smal spaltbredd passar bra för korta notiser. Bild eller piktogram kan användas, som illustration till texten.

Publikationer - tonplatta

 • Här används en tonplatta med transparens för att göra rubriken tydlig mot en rörig bild.
 • Tonplattan och piktogrammet markerar satsytan.

Publikationer - bildbeskärning

 • Här är bilden på vänstersidan beskuren så att den markerar satsytan.

Publikationer - sidindelning

 • Sidindelningen kan brytas för variation och effekt.
 • Citatet hänger ner från toppen av sidan och markerar spaltens start i vänsterkant.

Publikationer - infografik & färg

 • Infografiken placerad i bild binder visuellt ihop innehållet på uppslaget.
 • Använd flera gröna färger för ett spirande intryck. Tänk på att om de mörka färgerna i den gröna paletten används på stora ytor är det viktigt att balansera layouten med ljusa partier och andra gröna färger.


Reklamfilm

I film är budskapet i fokus.

Typografi och avsändare är de främsta grafiska elementen som används. 

Piktogram stödjer historien och animeringar gör den intressant.

YouTube preview

Webbplatser - visuell identitet

Lantmännen är en koncern med gemensamt varumärke och gemensamma värderingar där det är viktigt att uppträda konsekvent i allt material som tas fram och i sätt att agera. 

Vår visuella identitet ligger till grund för detta, och de grafiska lösningarna kan vara flexibel beroende på situation, avsändare och mottagare – men det får aldrig bli ett självändamål att avvika från de riktlinjer som finns i denna manual.

För digitala kanaler säkrar Lantmännen upp en korrekt bild genom en gemensam plattform för sina webbplatser, det gröna temat. Några detaljer på hur det hanteras visas här.

webb1.jpg

webb-mobil1.jpg

All design utgår från funktion i digitala kanaler och mobilt läge.


Webbplatser - banners

Banners på websidor är en utmaning, både till format och kanal. Här försöker vi nå en snabb igenkänning i hög konkurrens och stort brus.

Bildmaterial är svårt att hitta för alla format, men fungerar bra när det lyckas. För att sticka ut kan vi jobba med en ren typografisk lösning. 

Bakgrundsfärg primärt sandfärg med en variation av grön ton fungerar bra som enklare alternativ. Som variation i innehållet kan piktogram användas.

Som ett enklare alternativ kan sandfärg användas som bakgrund.


Skärmvägg & roll-ups

Logotyp, utfallande bilder och karaktäristisk typografi skapar en tydlig avsändare.


Utveckla flöden och grafiska lösningar

Med grund i vårt formspråk för informationsgrafik kan nya lösningar som flöden, processer etc. utvecklas. Tillsammans med våra piktogram ger det en bra lösning att visualisera fakta och information.


Vykort - fokusera budskapet

På denna inbjudan är framsidan sparsamt formgiven med en målgruppsanpassad bild och en tydlig "call to action"-rubrik. Baksidan är informativ med tydliga textuppställningar där plats och datum framgår tydligt.


Utbuds- kommunikation

I en utbudsannons gäller det att balansera det grafiska formatet med behovet av att kommunicera många erbjudanden och priser. Här visas exempel på hur layout kan varieras och de olika fälten utnyttjas på olika sätt.

Design och layoutlösning ska skapa igenkänning till Lantmännen i kommunikationen.

Tusental skrivs med punkt, exempelvis 10.500 kr.

Sandfärgen används för att gruppera och samla text i annonsen och accentuera den gröna färgen i flerfärgad rubrik.

Fälten används för att variera innehållet, med färg, foto eller grafik.

Avgränsande linjer skapar stabilitet i textfältet och används återkommande i våra enheter. Läs mer om dess utformning under Designelement.

Enhetlighet i hanterinig av typografi och storlek skapar stabilitet och tydlighet. Bakgrundsbilder väljs som inte konkurrerar med artiklar om intresset.

Bakgrundsfärg kan användas för att skilja ut en vara.
Med en enhetlig hantering av det runda formatet vad gäller färg och placering skapas tydlighet på sidorna.

Del av sida bryts av med foto i ett fält.

Variation i bakgrundsfärgerna kan användas för att skapa en variation eller för att utmärka någon produkt. Här har ton av grön färg används.
En fast placering av text + pris ger stabilitet åt sidan.


Dragspelsfolder


Gridsystem - ett layoutverktyg

En så kallad ”grid” är ett verktyg för att skapa konsekvent och balanserad layout. Den består av ett antal stödlinjer (horisontella och/eller vertikala) och fungerar som en mall där man placerar text, bild och andra objekt vid rutnätets linjer.
Basen utgörs av vertikala linjer som skapar ett antal spalter och mellanrum.
Exemplet till höger visar hur textspalter kan göras bredare eller smalare och variera en layout. Det fasta mellanrummet ger konsekvens och skapar lugn.

Det horisontella baslinjerastret är baserat på brödtypografins kägelmått. Text och rubriker kan placeras vid både övre och undre stödlinje och kan utgå från versalhöjd eller baslinje.

Rätt använt gör gridsystemet det lätt att hitta en “röd tråd” i layouten. Inte bara i en trycksak, utan mellan flera enheter. 

På Nedladdning & bildbank  kan du ladda ner en grid
för A4-format (Adobe InDesign).

Gridsystem - exempel

Här visas exempel på ett siduppslag där gridsystemet är synligt respektive dolt.