Tillämpningar - Mässor/Event/Rollups

Vi använder roll-ups i många olika sammanhang, exempelvis på mässor

För att få en samstämmighet i utseendet har vi riktlinjer när det
gäller format, storlek och placering av logotyper samt Garanten. 

Tänk på att placera viktig information högst upp på en roll-up som används i en miljö där många människor rör sig. För synlighet på långt håll kan en logotyp över hela roll-upens yta vara en bra lösning.

 

 

Tillämpningar - Mässor/Event/Rollups mått

Vi arbetar med två format: 80 x 200 cm och 100 x 200 cm. I det fall Lantmännens logotyp används placeras den upp- eller nertill enligt exemplens måttsättning.


Observera att logotypens storlek är gemensam för båda formaten och att Groddens storlek är gemensam för koncern- och bolagslogotyper.