Tillämpningar

Det finns två typer av identitetsbärare; fasta och flexibla. Fasta identitetsbärare är de där utformningen redan är fastslagen, exempelvis på visitkort, skyltar eller wordmallar. Till de flexibla bärarna hör trycksaker, annonser och mässmaterial, där utformningen är föränderlig inom de givna ramarna i manualen. Här visar vi främst fasta bärare, men som också kan ge inspiration och förståelse till vår visuella identitet.